(HNM) - Ngày 15-10, Ủy ban Kiểm tra TƯ Đảng đã tổ chức Đại hội (ĐH) thi đua yêu nước đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 62 Ngày truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2010).

Đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên BCT, Bí thư TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ đã điểm lại những kết quả thiết thực trong phong trào thi đua yêu nước của ngành. Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu trước mắt, phong trào thi đua yêu nước của ngành tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt là phục vụ ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, nhất là việc thẩm tra tư cách các đại biểu dự ĐH, góp phần vào thành công của ĐH. ĐH đã đề ra mục tiêu của phong trào thi đua trong 5 năm (2011-2015) là: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 39 CT/TƯ của Bộ Chính trị về công tác thi đua khen thưởng; tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua trên cơ sở nhiệm vụ được giao, gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tập trung thực hiện chỉ đạo nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phục vụ ĐH Đảng các cấp tiến tới ĐH toàn quốc lần thứ XI của Đảng...