(NLĐ)- “Công tác tái định cư khu đô thị mới Thủ Thiêm phải được ưu tiên so với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đáp ứng kịp thời nguyện vọng của người dân phải di dời”.

Đó là nội dung chỉ đạo mới nhất của Thường trực UBND TPHCM. TP yêu cầu giám đốc Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng 12.500 căn hộ để đến cuối năm 2010 đưa vào sử dụng một phần căn hộ (khu 17,3 ha) và hoàn thành toàn bộ vào năm 2011-2012. Ngoài ra, các cơ quan chức năng sớm hoàn thành việc xác định đơn giá bán tái định cư 1.844 căn hộ chung cư khu 17,3 ha và trình UBND TP xem xét, quyết định để công bố trước tháng 9-2009. Quận ủy và UBND quận 2 có kế hoạch, biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả việc sử dụng nguồn tiền bồi thường, hỗ trợ được nhận trên địa bàn.