Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 2/2017 dự báo sản lượng gạo thế giới niên vụ 2016/17 sẽ đạt 480,13 triệu tấn.

USDA: Du bao cung cau gao the gioi nien vu 2016/17 - Anh 1

Dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2016/17 trong tháng 2/2017.

Đvt: triệu tấn

2016/17

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

116,46

480,13

38,39

478,63

41,36

117,96

Mỹ

1,48

7,12

0,75

4,19

3,49

1,66

Các nước còn lại

114,98

473,02

37,64

474,44

37,87

116,3

Nước XK chủ yếu

29,14

159,54

0,56

132,75

30,2

26,29

Ấn Độ

18,4

106,5

0

97

10,2

17,7

Pakistan

1,02

6,64

0,01

2,75

4,2

0,72

Thái Lan

8,4

18,6

0,25

10,3

10

6,95

Việt Nam

1,32

27,8

0,3

22,7

5,8

0,92

Nước NK chủ yếu

8,73

64,64

11,8

76,25

0,96

7,96

Brazil

0,24

7,82

0,7

7,85

0,6

0,31

EU-27

1,18

2,05

1,85

3,65

0,28

1,15

Indonesia

3,51

36,6

1

37,5

0

3,61

Nigeria

0,6

2,7

2

5

0

0,3

Philippines

1,81

11,5

1

12,9

0

1,41

Trung Đông

0,86

2,02

3,6

5,8

0

0,68

Nước khác

Burma

1,01

12,5

0

11

1,5

1,01

Trung Mỹ và Caribê

0,53

1,7

1,79

3,53

0,02

0,46

Trung Quốc

63,74

144,85

5

144

0,28

69,31

Ai Cập

0,92

4,55

0,3

4

0,3

1,48

Nhật Bản

2,62

7,79

0,69

8,5

0,09

2,51

Mexico

0,13

0,19

0,75

0,89

0

0,18

Hàn Quốc

1,83

4,2

0,41

4,7

0

1,74

Nguồn: VITIC/USDA