(VietNamNet) - Thị trường USD tại TP.HCM không có nhiều biến động và cảnh chen chân mua bán USD cũng hiếm hoi hơn so với Hà Nội. Ngày 28/5 giá USD giảm trên thị trường tự do, việc mua bán gần trở lại bình thường.