Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ (USAID) và Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) vừa ký thỏa thuận hợp tác hỗ trợ các doanh nghiệp ở châu Phi, nhằm thu hút đầu tư hơn nữa vào khu vực tư nhân tại đây.