Ăn mặc theo kiểu có cũng như không, cứ phưỡn hết cả ra rồi chê người ta "dê cụ"!

Cứ nhìn thoải mái đi anh, em quay đi chỗ khác cho anh đỡ ngượng.

Em ưỡn lên cho anh nhìn luôn đấy.

Vàng từ đầu đến... đâu?

Sao hôm nay cô ấy mặc áo đẹp thế nhỉ.

Chất vải đẹp đấy?

Người thì tươi cười, người thì chỉ biết nhìn...

Cái tay cái tay cái tay, may mà giữ được nó.

Ú ù, nhìn cũng phê ghê ta.

Chỉ tại em làm anh phải cúi xuống.

Bên trong cũng đỏ, thật tuyệt vời.

Theo 24H