TT - Phim truyền hình nở rộ, các hãng phim tư nhân nở rộ. Đạo diễn trẻ của các trường đang được các hãng săn đón. Đó lại chính là nguyên nhân khiến họ... ít có cơ hội làm phim. Một sự thật tréo ngoe!