24H.COM.VN - Ngày 11/04/2008, đấu trường Đấu giá do công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H phối hợp với công ty TEKCIZ tổ chức một lần nữa ngân vang bài ca chúc mừng người chiến thắng trong phiên thứ 11- phiên đầu tiên của sản phẩm mua Laptop 0 đồng.