"Mặc cảm - lo sợ", khi mà linh cảm cũng như suy nghĩ của tôi đã lệch lạc đi.