Công ty Unilever Việt Nam vừa bàn giao trường tiểu học Thanh Hối thuộc xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lễ bàn giao trường tại tỉnh Hòa Bình CôngThương - Đây là trường đầu tiên trong 3 trường được xây dựng với sự đóng góp của Unilever Việt Nam cùng các đối tác của công ty nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Unilever Việt Nam. Hai ngôi trường còn lại đang được xây dựng tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long- trường Ngãi Tứ C và tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị- trường Lê Thế Tiết dự kiến sẽ được hoàn tất và bàn giao vào cuối tháng 10/2010. Nhằm thực hiện một phần trong cam kết hợp tác chiến lược lâu dài giữa Unilever Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2006 đến nay, Unilever Việt Nam có sáng kiến huy động quỹ xây dựng 3 trường tiểu học cho học sinh nghèo tại các tỉnh Hòa Bình, Quảng Trị và Vĩnh Long. Sáng kiến này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của hơn 200 đối tác của Unilever Việt Nam, bao gồm nhà cung cấp, nhà phân phối, nhà thầu, khách hàng … cũng đã nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của Unilever và hỗ trợ thực hiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả, Unlever đã quyên góp được 15 tỷ đồng, trong đó Unilever đóng góp 9 tỷ đồng (bằng tiền mặt và hiện vật) và các đối tác 6 tỷ đồng. Cả 3 trường đều được thiết kế và xây dựng theo chuẩn quốc gia và đúng với tiêu chuẩn chất lượng dành cho trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Với việc xây dựng 3 trường tiểu học này, Unilever Việt Nam đã góp phần mang đến điều kiện học tập và giảng dạy tốt cho gần 1000 học sinh nghèo tại 3 tỉnh nói trên. Tổng cộng, Unilever Việt Nam đã xây dựng được hơn 30 lớp học với tổng diện tích 2.200m2. Kim Hiền Lễ bàn giao trường tại tỉnh Hòa Bình