Bộ Tài chính vừa có công văn số 14761/BTC-TCDT về việc xuất cấp tạm ứng gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ khẩn cấp cứu đói cho nhân dân các địa phương.

Ung khan cap 500 tan gao cuu doi vung lu Quang Binh - Anh 1

Cấp gạo kịp thời cho nhân dân vùng lũ.

Công văn nêu rõ:Trong thời gian vừa qua (từ ngày 13-10 đến ngày 15-10), trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã xảy ra mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng, gây thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân. Để kịp thời hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng do lũ lụt gây ra, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xin hỗ trợ tỉnh 5.000 tấn gạo.

Trong tình thế cấp bách, UBND tỉnh Quảng Bình có đề nghị Bộ Tài chính, xem xét cho tỉnh tạm ứng 500 tấn gạo để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân những vùng bị ngập sâu, thiệt hại nặng. Khi có Quyết định hỗ trợ gạo từ Chính phủ, tỉnh Quảng Bình sẽ hoàn trả số gạo nói trên.

Trong khi chờ quyết định của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gạo cho địa phương, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Tài chính xuất cấp tạm ứng 500 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình để địa phương hỗ trợ cứu đói khẩn cấp cho người dân vùng bị ngập sâu, thiệt hại nặng.

Số gạo 500 tấn này sẽ được hoàn trả cho dự trữ sau khi Thủ tướng có quyết định hỗ chợ cho tỉnh Quảng Bình. Trường hợp, Thủ tướng Chính phủ không hỗ trợ, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình sử dụng ngân sách địa phương mua bù 500 tấn gạo dự trữ quốc gia đã ứng cấp để hoàn trả kho dự trữ theo đúng quy định.

Hiện nay, ngoài tỉnh Quảng Bình bị ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ còn có các địa phương như Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế. Do vậy, trong thời gian tới, trường hợp UBND các tỉnh có văn bản đề nghị hỗ trợ gạo khẩn cấp cho nhân dân vùng bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ xảy ra, Bộ Tài chính được chủ động cấp phát gạo dự trữ quốc gia để bảo đảm đáp ứng ngay nhu cầu khẩn cấp của các địa phương. Sau đó Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh và các Bộ, ngành có liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện thủ tục cấp hàng dự trữ quốc gia theo đúng quy định.

H.Vân