Sáng 29/11, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm và làm việc với huyện Ứng Hòa về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu; lãnh đạo các sở, ngành thành phố.

Ứng Hòa nằm ở phía Nam của thành phố Hà Nội, cách trung tâm thành phố khoảng 40 km. Đây là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, cách mạng. Huyện có diện tích tự nhiên 183,75 km2; 28 xã, 1 thị trấn với hơn 56.440 hộ, tổng số 197.370 người, trong đó có 34.000 hộ lao động nông nghiệp (chiếm 60,3% tổng số hộ). Hiện nay, kinh tế của huyện chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Trên địa bàn huyện hiện có 1 cụm công nghiệp, 2 điểm công nghiệp, 21 làng nghề, 238 doanh nghiệp đang tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng tích cực…

Năm 2016, tổng giá trị sản xuất của huyện ước đạt 9.095 tỷ đồng (tăng 6,37% so với năm trước, đạt 99,3% kế hoạch năm), các ngành kinh tế đều tăng so với cùng kỳ, trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp (tăng 4,33%), công nghiệp - xây dựng (tăng 3,67%) và thương mại - dịch vụ (tăng 11,5%); thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 158 tỷ đồng (đạt 148,8% kế hoạch năm); thu nhập bình quân đầu người ước đạt 27 triệu đồng/năm.

Ung Hoa can tao ra the va luc moi de phat trien nhanh, hieu qua, ben vung - Anh 1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm mô hình chuyển đổi kinh tế tại xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa

Huyện đã tập trung rà soát, thẩm định, điều chỉnh đề án, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM) ở các xã, trong đó tập trung đánh giá tiến độ thực hiện theo từng tiêu chí. Đến nay, Ứng Hòa đã có 8 xã đạt chuẩn NTM; 5 xã đạt và cơ bản đạt 18-19 tiêu chí; 10 xã đạt và cơ bản đạt 16-17 tiêu chí; 5 xã đạt và cơ bản đạt 13-15 tiêu chí… Sản xuất nông nghiệp được tập trung chỉ đạo, quan tâm hỗ trợ giống, cơ giới hóa nông nghiệp, đã hình thành được vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung có sự liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân, các trang trại và khu chăn nuôi phát triển tập trung xa dân cư.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung thực hiện; phương thức lãnh đạo được đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và thời gian hoàn thành, đã tạo được chuyển biến khá rõ nét trên các mặt công tác. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính - cấp huyện tiếp nhận 2629 hồ sơ, đã giải quyết 2.197 hồ sơ (hồ sơ đúng hạn đạt 96,3%); cấp xã tiếp nhận 45.364 hồ sơ, đã giải quyết 44.802 hồ sơ (hồ sơ đúng hạn đạt 98,19%).

Để tạo điều kiện cho huyện phát triển thời gian tới, tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Ứng Hòa kiến nghị thành phố tập trung ưu tiên đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường trục phát triển kinh tế phía Nam (từ Xa La qua huyện Thanh Oai, Ứng Hòa nối với quốc lộ 1A); nâng cấp mở rộng các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, liên huyện do thành phố quản lý trên địa bàn, như: đường 21B, đường 428 (Vân Đình - Cầu Giẽ), đường 429 (Quán Tròn - Tía)… và giao cho huyện làm chủ đầu tư thực hiện, bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng theo tiến độ.

Trên địa bàn huyện có nhiều dự án đầu tư do thành phố quản lý đã được cấp thẩm quyền phê duyệt từ những năm trước, nhưng đến nay chưa được triển khai đầu tư, mới chỉ dừng ở bước duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án. Từ đó đã gây khó khăn rất lớn cho công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Bởi vậy, huyện đề nghị thành phố chỉ đạo rà soát toàn bộ các dự án của thành phố trên địa bàn huyện để được đầu tư, triển khai thực hiện.

Huyện cũng đề nghị thành phố quan tâm nạo vét, cải tạo để khôi phục lại dòng chảy sông Nhuệ, sông Đáy nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và góp phần phát triển kinh tế, xã hội các xã ven sông và giao huyện làm chủ đầu tư xử lý khẩn cấp một số điểm sạt lở, bảo đảm an toàn cho nhân dân… Bên cạnh đó, hiện nay, trên địa bàn huyện tỷ lệ nước bị nhiễm asen ở một số xã với hàm lượng cao, nhất là các xã ven sông Đáy, sông Nhuệ, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của nhân dân sinh sống ở những địa phương này. Do đó, đề nghị thành phố đầu tư kinh phí cho Ứng Hòa được xây dựng các trạm cấp nước sạch tập trung tại các xã ven Đáy và các xã có nồng độ nhiễm asen cao.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ứng Hòa đã đạt được thời gian qua, nhất là trong năm 2016 - năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Có thể nói, đây là tiền đề quan trọng để Ứng Hòa hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng; với trọng tâm là sản xuất nông nghiệp, nhưng chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội ngành nông nghiệp còn chậm, chưa đồng đều; tỷ lệ sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa còn thấp, sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp thương hiệu của Ứng Hòa còn ít, sức cạnh tranh thấp. Việc xây dựng nông thôn mới tuy có nhiều cố gắng, song tiến độ chậm, kết quả còn hạn chế; thu nhập của người dân còn thấp...

Ung Hoa can tao ra the va luc moi de phat trien nhanh, hieu qua, ben vung - Anh 2

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận buổi làm việc với Huyện ủy Ứng Hòa

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, theo quy hoạch chung của huyện đã được phê duyệt, Ứng Hòa là vành đai xanh của Thủ đô; kinh tế của huyện chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, bên cạnh đó là sự phát triển từng bước của công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ. Để phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế vốn có của huyện, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Thành ủy yêu cầu huyện Ứng Hòa cần tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện công tác tổ chức xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ, xây dựng Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị của huyện thực sự “trong sạch, vững mạnh” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, đi đôi với việc thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 05 của Thành ủy “về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; chú trọng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ huyện đến xã.

Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, việc xây dựng NTM là một nhiệm vụ rất quan trọng, xuyên suốt. Do đó, huyện Ứng Hòa cần phải có kế hoạch chi tiết, cụ thể, toàn diện trên các lĩnh vực, duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí NTM tại 8 xã đã được công nhận NTM; rà soát các tiêu chí xây dựng NTM đối với 20 xã còn lại để phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng trong xây dựng NTM.

Bí thư Thành ủy lưu ý, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Ứng Hòa cần đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành kinh tế - xã hội; chú trọng phát huy nội lực, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của huyện như nhân lực, đất đai để phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thu hút nguồn lực bên ngoài, tạo ra thế và lực mới để tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững...

Trước đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã thăm mô hình chuyển đổi kinh tế tại xã Phương Tú; mô hình chăn nuôi lợn trên địa bàn xã Vạn Thái.

Hưng Thịnh