Là chương trình do Hội Nạn nhân chất độc dioxin TP Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần Bạch Minh (Vega Corporation) và Nhóm truyền thông 69 tổ chức, nhằm tạo cơ hội cho giới trẻ chung tay ủng hộ nạn nhân chất độc dioxin Việt Nam