Ngày 25-10, Đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI về Khoa học - công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Vũ Hồng Khanh dẫn đầu đã về làm việc với UBND huyện Ba Vì.

Trưởng đoàn giám sát nhận định Ba Vì có nhiều nỗ lực đưa khoa học công nghệ vào ứng dụng, nhân giống cây hoa màu, tăng cao về số lượng đàn gia súc, gia cầm, xây dựng mô hình kinh tế VAC. Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo các ban, ngành triển khai hiệu quả Đề án 03 của thành phố về Sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm “Khoai môn Đồng Thái”, “Miến dong Minh Hồng”, “gà đồi Ba Vì” chuẩn hóa về chất lượng và xác lập được quyền nhãn hiệu tập thể, góp phần tăng chuỗi giá trị và năng lực cạnh tranh của các sản phẩm.

Tuy nhiên, đồng chí lưu ý, trong số 20 đề tài huyện báo cáo về triển khai khoa học công nghệ, thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ có một nửa đã thực hiện trước khi có Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI, do đó huyện cần rà soát lại để xác định rõ thế nào là đề tài, thế nào là báo cáo khoa học, báo cáo chuyên đề sau khi có Nghị quyết Trung ương 6, để đánh giá theo các tiêu chí: chất lượng như thế nào, phục vụ đời sống nhân dân ra sao, hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội là gì. Song song với đó, huyện cần tích cực nghiên cứu ứng dụng một số giải pháp khoa học công nghệ đối với một số loại cây trồng, vật nuôi theo hướng VietGAP, để báo cáo thành phố xem xét đầu tư, nhân rộng…

Đại biểu đoàn giám sát thống nhất cho rằng, huyện Ba Vì cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ như xây dựng cánh đồng mẫu lớn để sản xuất nông nghiệp năng suất hơn giải quyết bài toán việc làm cho bà con nông dân hiện nay phải ra nội thành làm thuê kiếm sống; chú trọng khai thác tiềm năng, giữ vững thương hiệu sữa bò Ba Vì; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thâm canh đối với sản phẩm cây đặc sản và vật nuôi, tạo cơ hội tốt hơn cho bà con phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

Linh Nhi