Đó là kết quả điều tra về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông (CNTT-TT) trong doanh nghiệp năm 2009 do Viện Tin học thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (TM&CN) Việt Nam tiến hành.

CôngThương - Đối tượng điều tra là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kết quả được được công bố vào ngày 12/5/2010 tại Hà Nội, đó là Chỉ số và thực trạng ứng dụng CNTT-TT trong doanh nghiệp. Việc xây dựng chỉ số ứng dụng CNTT-TT cũng là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Đề án 191 (Đề án hỗ trợ DN ứng dụng CNTT-TT phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005-2010) do Chính phủ giao cho Phòng TM&CN Việt Nam thực hiện. Đây là lần đầu tiên Phòng TM&CN Việt Nam tiến hành xây dựng và công bố chỉ số (ProBiz ICT Index). Chỉ số ứng dụng CNTT-TT trong doanh nghiệp năm 2009 được xây dựng trên cơ sở điều tra các doanh nghiệp theo 10 tiêu chí: phần cứng; phần mềm và các ứng dụng hỗ trợ sản xuất kinh doanh; dịch vụ CNTT; kết nối hệ thống mạng nội bộ; tình hình sử dụng Internet trong các doanh nghiệp; tình hình sử dụng email cho công việc kinh doanh; tình hình sử dụng website; ứng dụng thương mại điện tử; hạ tầng nhân lực CNTT của doanh nghiệp; nhu cầu của doanh nghiệp về sản phẩm, dịch vụ CNTT và đào tạo. Kết quả điều tra năm 2009 cho thấy TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về mức độ ứng dụng CNTT-TT doanh nghiệp trong doanh nghiệp cả về chỉ số tổng thể và chỉ số phần cứng, chỉ số Internet. Hà Nội chỉ đứng thứ 11 trong xếp hạng 63 tỉnh, thành phố. Có hai chỉ số phụ cũng đã được công bố là chỉ số về giải pháp được ưa chuộng và chỉ số về ý kiến doanh nghiệp. Với mỗi giải pháp được đưa ra (máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in máy fax, máy chiếu máy quét, tổng đài điện thoại, mạng Internet, phần mềm, trình duyệt web, thư điện tử, sàn giao dịch điện tử, bản báo cáo đều công bố xếp hạng các thương hiệu đã được các doanh nghiệp sử dụng và ưa chuộng. Các báo cáo về thực trạng ứng dụng CNTT-TT trong doanh nghiệp được xây dựng trên cơ sở phối hợp điều tra giữa Viện Tin học doanh nghiệp- Phòng TM&CN Việt Nam và các sở Thông tin và truyền thông của 6 địa phương: Bình Phước, Bạc Liêu, Phú Yên Lâm Đồng, Vĩnh Long, Tuyên Quang. Đây là những địa phương đã đăng ký tham gia hoạt động điều tra, khảo sát của Đề án 191 trong năm 2009. Đã có 1060 doanh nghiệp tham gia vào các cuộc điều tra. Kết quả điều tra tổng hợp cho thấy, có khoảng 2/3 số doanh nghiệp được điều tra thường xuyên sử dụng các phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm kế toán để hỗ trợ hoạt động kinh doanh, 58% số doanh nghiệp có sử dụng kết nối mạng nội bộ, gần 90% doanh nghiệp có sử dụng Internet và hơn 50% doanh nghiệp có ban lãnh đạo đã sử dụng email hàng ngày. Hiện tại chỉ có khoảng 15% số doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ tư vấn CNTT-TT hoặc chưa tìm được nhà tư vấn phù hợp. Kết quả điều tra cũng cho thấy, mới chỉ 19,4% số doanh nghiệp đã có website riêng, trong đó 91% số doanh nghiệp này chỉ sử dụng website để giới thiệu hình ảnh, sản phẩm, mà chưa tận dụng được những lợi ích khác như hỗ trợ đặt hàng, mua hàng, tư vấn và thanh toán trực tuyến… Việc Phòng TM&CN Việt Nam lần đầu tiên xây dựng và công bố Chỉ số ứng dụng CNTT-TT trong doanh nghiệp có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chỉ số cung cấp những thông tin hữu ích giúp chính quyền địa phương có một cái nhìn tổng thể và dễ nhớ về tình hình ứng dụng CNTT-TT tại địa phương, từ đó đề xuất các biện pháp, chính sách, chương trình nhằm nâng cao chỉ số của địa phương mình. Chỉ số cũng hỗ trợ chính quyền Trung ương nắm bắt được mức độ ứng dụng CNTT-TT của cả nước để có các chính sách chung phù hợp. Đây cũng sẽ là một tài liệu để cung cấp dữ liệu cho các cá nhân, tổ chức nghiên cứu về mức độ ứng dụng ứng dụng CNTT-TT trong DN và là cơ sở để so sánh biến động của chỉ số qua các năm đối với tất cả các địa phương. Chỉ số ứng dụng CNTT-TT trong DN có thể được coi là “tiếng nói” của cộng đồng DN và là công cụ hữu nhằm thúc đẩy những sang kiến đáng kể trong việc hỗ trợ DN ứng dụng CNTT-TT hiệu quả như việc triển khai Đề án 191 cũng như các đề án tương tự trong thời gian tới. Kim Hiền