(CAO) - Năm năm trước, tháng 7-2003, với những giá trị nổi bật về quá trình lịch sử trái đất và địa chất, tiêu chí địa mạo, địa chất… Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã vinh dự được UNESCO công nhận là Di sản thiên...