Ở những nơi có đông thành phần nữ, lực lượng ly khai còn lập ra một tiểu đội nữ như tiểu đội trong biên chế tiểu đoàn Rus hoạt động ở Lugansk.

Một tay súng nữ đi tuần tra ở Donetsk

Họ là những phụ nữ đang chiến đấu trong thành phần lực lượng ly khai ở các tỉnh miền Đông Ukraine.