45 năm qua, luôn luôn bám sát tôn chỉ, mục tiêu đổi mới cùng tiến trình đổi mới của đất nước, trung thành với đường lối, chủ trương phát triển kinh tế hội nhập của Đảng và Nhà nước, UDIC đã từng bước tạo nên một diện mạo mới, trở thành DN đầu tư xây dựng hàng đầu của TP Hà Nội và cả nước.

Lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng đại hội Đảng bộ TCty lần thứ III nhiệm kỳ 2015 -2020.

Thực hiện kế hoạch phát triển giai đoạn 2015 - 2020, trong điều kiện cùng với Đảng bộ và nhân dân Thủ đô triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, toàn TCty cũng như Cty Mẹ sẽ phát triển sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCty lần thứ III với những mục tiêu, phương hướng sau: Mục tiêu phát triển tổng quát đến năm 2020 gồm 3 nội dung chính:

Thứ nhất, tiếp tục phát triển bền vững, đảm bảo các chỉ tiêu tăng trưởng gắn với việc củng cố, ổn định hệ thống chính trị, khẳng định vị thế và thương hiệu UDIC, trở thành DN hàng đầu của Thủ đô trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng.

Thứ hai, thực hiện tốt đề án tái cơ cấu TCty đã được UBND TP phê duyệt; chất lượng cuộc sống của người lao động liên tục được nâng cao; các Cty thành viên phát triển mạnh và bền vững, có mối liên kết với nhau ngày càng chặt chẽ trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, DN, cổ đông và người lao động.

Thứ ba, tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, phát huy dân chủ, trí tuệ, đảm bảo kỷ cương, giữ vững ổn định, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của TCty.

Để đạt được các mục tiêu trên, phương hướng phát triển chủ yếu của TCty và Cty Mẹ trong 5 năm tới như sau: Phát huy mạnh mẽ thế và lực của TCty, tập trung mọi nguồn lực và sử dụng có hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh tiếp tục khẳng định vị thế UDIC, phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân 7 - 9%/năm.

Tiếp tục định hướng cơ cấu ngành nghề và sản phẩm chủ yếu là đầu tư - xây lắp - sản xuất công nghiệp và VLXD - tư vấn - kinh doanh dịch vụ và xuất nhập khẩu. Hoạt động đầu tư vẫn là nghề sản xuất kinh doanh mũi nhọn, tạo động lực và tiền đề để các ngành nghề khác phát triển. Tăng cường các mối liên kết, mở rộng quy mô và địa bàn hoạt động của TCty ra các vùng miền khác trong cả nước. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong sản xuất và quản lý, quan tâm đến việc đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống người lao động. Tích cực tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo, hoạt động từ thiện, nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp. Xây dựng văn hóa DN UDIC.

Xây dựng bộ máy quản lý và điều hành của TCty mạnh, hiệu quả; phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương kỷ luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường, làm tốt công tác an ninh quốc phòng, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng lãng phí.

Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), nâng cao vai trò của các tổ chức quần chúng, xây dựng Đảng bộ TCty trong sạch, vững mạnh.

Những thành tích của Cty Mẹ - TCty hiện nay đạt được trong 45 năm qua không chỉ là sự phấn đấu không ngừng, kết tinh trí tuệ và sức lực của các thế hệ CBCNV toàn Cty Mẹ mà còn là kết quả của quá trình lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ Cty Mẹ.

Lúc ban đầu chỉ là chi bộ với hơn 10 đảng viên, sau gần 45 năm đã phát triển thành Đảng bộ với 214 đảng viên trên tổng số 1.100 đảng viên của toàn TCty, sinh hoạt trong 17 chi bộ. Từ năm 1991 đến nay, liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đặc biệt, trong quá trình từ năm 2000 - 2015 liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc tiêu biểu. Đảng ủy Cty Mẹ luôn giữ vai trò trung tâm đoàn kết nhất trí, lãnh đạo dẫn dắt CBCNV và các đoàn thể quần chúng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Những thành tựu mà UDIC đạt được trong 45 năm qua là kết quả của truyền thống đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng, đồng cam cộng khổ, chủ động sáng tạo, yêu ngành yêu nghề của nhiều thế hệ CBCNV nối tiếp nhau qua các thời kỳ.

Vì sự nghiệp của Cty San nền, Cty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - nay là Cty Mẹ của TCty, từ những ngày mới thành lập, bao lớp người bằng tinh thần trách nhiệm, bằng sự nhiệt tình, hăng say cống hiến với những cuốc, xẻng, xe bò, xe cút kít; những quang gánh, máy ép và cọc đóng tự tạo cùng bờ vai và đôi tay chai sạn của mình đã tạo nền, xây móng cho bao công trình và Thủ đô yêu dấu. Lực lượng của Cty Mẹ hôm nay đã lớn mạnh hơn nhiều, thế hệ CBCNV hôm nay đã vượt lên và tiếp tục vươn tới những tầm cao mới so với buổi đầu tụ hội. Nhiều mái đầu ngày nào còn xanh nay đã pha màu sương tuyết, những người chỉ đạo thi công đầu tiên, xúc xẻng đất đầu tiên, đóng những mét cọc đầu tiên đầy gian truân ấy đến nay có người không còn nữa. Nhưng những tác phẩm đầu tay của UDIC đặt vào lòng Hà Nội làm nền móng cho bao công trình còn sừng sững đứng đó, minh chứng cho cái tâm, cái lực của lớp người đi trước, những người đã cống hiến công sức và xương máu viết nên những bản hùng ca về người lao động, về ngành Xây dựng Thủ đô. Đó cũng là nền móng, là khởi nguồn cho sự phát triển đi lên của TCty ngày hôm nay.

Nhìn lại quá khứ vẻ vang, hào hùng, những người lao động hôm nay có quyền tự hào về truyền thống 45 năm xây dựng và phát triển của mình. Chính công cuộc đổi mới và hội nhập của đất nước là cội nguồn tạo nên sức sống mới cho DN. Những điều UDIC đã làm được chính là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, UBND TP Hà Nội, Bộ Xây dựng, cùng sự ủng hộ của chính quyền và nhân dân địa phương, những đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước, nơi chúng tôi có công trình và dự án đầu tư xây dựng.

Sự tồn tại phát triển và đi lên của Cty Mẹ cũng như TCty luôn gắn liền với những bước chuyển mang tính thời đại của nền kinh tế xã hội đất nước. Thành tựu của 30 năm đổi mới là to lớn toàn diện, là một dấu son có ý nghĩa lịch sử trên cả hai mặt lý luận và thực tiễn, một kỳ tích của dân tộc Việt Nam. Trước vận hội mới của đất nước, nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, tập thể lãnh đạo, CBCNV TCty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC sẽ xây dựng một môi trường làm việc đoàn kết, sáng tạo, chuyên nghiệp hơn nữa; phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những yếu kém đang tồn tại nhằm đẩy mạnh sự nghiệp đầu tư xây dựng các công trình, tạo việc làm và nâng cao hơn nữa đời sống cho CBCNV, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển giai đoạn 2015 - 2020; góp phần huy động sức mạnh tổng hợp để xây dựng và phát triển Hà Nội trở thành Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đúng với khẩu hiệu mà TCty đã, đang và sẽ thực hiện bằng thực tiễn “UDIC hạ tầng, nâng tầm cuộc sống”.

Thùy Anh