(VOV) -Cần giải quyết mâu thuẫn giữa quyền của Nhà nước và quyền của người sử dụng đất

Hôm nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 17. Trước khi bế mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Dự án Luật đất đai (sửa đổi) sau khi đã được tiếp thu, chỉnh lý bước đầu theo ý kiến góp ý của nhân dân.

Theo báo cáo tổng hợp của Chính phủ, kể từ đầu tháng 2 đến nay, các bộ, ngành cơ quan Trung ương, các địa phương, các tổ chức trong nước và quốc tế đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo với hơn 6, 9 triệu lượt ý kiến đóng góp vào Dự thảo luật đất đai sửa đổi. Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá cao việc tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến nhân dân của ban soạn thảo, đồng thời tiếp tục đóng góp ý kiến để hoàn thiện về cơ chế thu hồi đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; định giá đất; chính sách thuế liên quan đến đất đai để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý đất đai ngày càng hiệu quả hơn, phù hợp với cơ chế thị trường.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với việc tiếp tục quy định chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai. Vì cho rằng đất đai là thành quả do công sức khai phá, bồi đắp của các thế hệ người Việt Nam, là thành quả cách mạng của nhân dân ta.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Phùng Quốc Hiển đề nghị cần làm rõ quyền của người sử dụng đất và quyền của Nhà nước với tư cách đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý đất đai. Ông Hiển cho rằng, suốt từ năm 1993, năm 2003 đến nay có một câu chuyện là quyền của Nhà nước thế nào, quyền của người sử dụng đất thế nào thì thấy rằng rõ ràng có những mâu thuẫn. Những mâu thuẫn này nếu không giải quyết sẽ tạo ra những bức xúc. Cho nên, Chính phủ nên rà soát lại và làm rõ hơn các quyền của Nhà nước và quyền của người sử dụng đất gắn với mục đích của đất đai được giao. Nếu cứ đánh đồng thì rất khó và không giải quyết được vấn đề đặt ra hiện nay.

Liên quan đến các quy định về thu hồi đất, ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho rằng: cần quy định rõ các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các trường hợp khác.

Ông Phan Trung Lý nêu ý kiến:“Các trường hợp thu hồi tôi thấy có thu hồi vì mục đích quốc phòng- an ninh, vì lợi ích quốc gia, công cộng nhưng cũng có cả trường hợp khác do thu hồi vì vi phạm pháp luật đất đai, do chấm dứt quyền sử dụng đất hoặc tự nguyện trả lại. Do đó sau này, theo tôi quy định chung là thẩm quyền thu hồi, trình tự, thủ tục thu hồi của các loại này như nhau là không được. Tôi đề nghị xem lại rà soát xem có gì đặc thù đối với từng trường hợp này không?”

Một số ý kiến đề nghị sử dụng khái niệm “trưng mua” đất đai thay cho “thu hồi đất” vì quyền sử dụng đất là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ và bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp về trưng mua, trưng dụng. Việc thu hồi đất chỉ nên áp dụng đối với trường hợp vi phạm pháp luật đất đai. Có ý kiến đề nghị đối với tài sản hợp pháp của các tổ chức, cá nhân gắn liền với đất thì phải trưng mua.

Như vậy, sau gần 10 ngày làm việc, phiên họp lần thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc. Đây là phiên họp với nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13. Đặc biệt, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự án Luật đất đai (sửa đổi) sau khi đã được tiếp thu, chỉnh lý bước đầu theo ý kiến đóng góp của nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý các ý kiến đã được thảo luận tại phiên họp, hoàn thiện các dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội xem xét./.