UBND tỉnh không đồng ý với đề xuất xây dựng trụ sở mới của TP Hạ Long tại vị trí Cung Thiếu nhi, sau khi “nhường” đất cho tập đoàn FLC.

Trước đó, UBND TP Hạ Long đã đề xuất 4 vị trí quỹ đất thành phố có thể xây dựng trụ sở mới, gồm: Cung văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh, phường Bạch Đằng; Khu thể thao đa chức năng tại phường Hồng Hải; Lô đất hợp bởi 3 ô đất khu dịch vụ hỗn hợp và hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc khu dịch vụ cao cấp Bến Đoan; Khu bảo tàng cột 3 cũ và trụ sở Sở Giáo dục đào tạo tại phường Hồng Hải.

Việc lựa chọn vị trí xây dựng trụ sở mới được thực hiện trên cơ sở bỏ phiếu kín, với hình thức này 100% đại biểu (36/36) đều ủng hộ việc xây dựng trụ sở mới và chọn vị trí xây dựng trụ sở mới là tại Cung văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh, HĐND TP Hạ Long đã thông qua nghị quyết kỳ họp.

UBND tinh Quang Ninh bac bo de xuat dia diem xay dung tru so moi cua TP Ha Long - Anh 1

Trụ sở của HĐND, UBND TP Hạ Long nằm trên diện tích "đất vàng" sẽ được "nhượng" lại cho Công ty CP Tập đoàn FLC xây dựng khu tổ hợp tháp đôi 45-50 tầng. Ảnh internet

Tuy nhiên ngày 25/10, UBND tỉnh đã có Công văn số 6759/UBND-QH1 trả lời thành phố Hạ Long "về việc Công ty CP Tập đoàn FLC để nghị đầu tư xây dựng tổ hợp tháp đôi đa năng cao tầng tại khu đất trụ sở Thành ủy, UBND, HĐND TP Hạ Long hiện nay tại phường Hồng Gai, TP Hạ Long".

Nội dung Công văn nêu rõ “Ngày 19/9/2016 Thường trực Thành ủy đã họp về nội dung trên và có thông báo số 357-TB/TU ngày 19/9/2016 giao ban cán sự Đảng, UBND tỉnh chỉ đạo TP Hạ Long chủ trì cùng các cơ quan có liên quan tìm vị trí trụ sở mới, xây dựng hoàn chỉnh ý tưởng đề xuất đề án để lấy ý kiến biểu quyết (bằng phiếu kín), của Ban chấp hành Đảng bộ TP và HĐND TP làm cơ sở báo cáo ban Cán sự Đảng, UBND tỉnh xem xét trình Ban thường vụ tỉnh ủy quyết định.

UBND tinh Quang Ninh bac bo de xuat dia diem xay dung tru so moi cua TP Ha Long - Anh 2

Nội dung Công văn bác bỏ đề xuất vị trí xây dựng trụ sở mới của TP Hạ Long.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy, ngày 20/10/2016 UBND TP Hạ Long đã báo cáo, xin ý kiến của Ban chấp hành Đảng bộ TP Hạ Long và HĐND TP Hạ Long với hình thức bỏ phiếu kín, Ban chấp hành Đảng bộ UBND TP Hạ Long và HĐND TP Hạ Long đã thống nhất đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại vị trí trụ sở Thành ủy, UBND TP Hạ Long hiện nay và thống nhất chọn vị trí tại Cung văn hóa Thiếu nhi Quảng Ninh tại phường Bạch Đằng để đầu tư xây dựng trụ sở mới.

Theo đề nghị của TP Hạ Long về vị trí xây dựng trụ sở mới của TP tại khu đất Cung văn hóa Thiếu nhi Quảng Ninh tại phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh xem xét thấy vị trí đề xuất của TP Hạ Long là không phù hợp với quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 Cung văn hóa Thiếu nhi Quảng Ninh tại phường Bạch Đằng, TP Hạ Long đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định 2205/QĐ-UBND ngày 6/10/2014.

Do vậy, Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh không đồng ý với đề xuất của TP Hạ Long tại vị trí Cung văn hóa Thiếu nhi Quảng Ninh, đề nghị Thành ủy Hạ Long, HĐND TP Hạ Long, UBND TP Hạ Long lựa chọn vị trí khác, báo cáo Ban Cán sự Đảng và UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đại Văn