(ATPvietnam.com) -UBCKNN đã ra công văn gửi HOSE và HaSTC chấn chỉnh việc nộp BCTC của các Công ty niêm yết đồng thời cũng đã có những yêu cầu về công bố thông tin đối với các công ty đại chúng.