(ATPvietnam.com) -UBCK vừa ban hành công văn gửi các Công ty chứng khoán về việc thực hiện quy định quản lý tách biệt tiền giao dịch chứng khoán của người đầu tư.