Nhà đầu tư nổi tiếng George Soros, người đang nắm trong tay nhiều quỹ đầu cơ lớn, nhận định, hệ thống tài chính thế giới đang tan rã và ông vẫn chưa thấy giải pháp ngắn hạn nào cho cuộc khủng hoảng.. Xem theo ngày :