Chiều nay, 28-5, tại Hà Nội, Liên minh Phần mềm doanh nghiệp (BSA - Hiệp hội quốc tế đại diện cho ngành công nghiệp phần mềm toàn cầu) tiến hành công bố nghiên cứu thường niên lần thứ năm về tình hình vi phạm bản quyền phần mềm máy tính cá nhân trên toàn thế giới.