(NDHMoney) Ngày 18/4, Ngân hàng Nhà nước đã giữ tỷ giá liên ngân hàng ở mức 20.828 đồng/USD ngày thứ 90 liên tiếp.

Tỷ giá liên ngân hàng đến ngày 18/4. Nguồn: SBV, NDHMoney

Sáng 18/4, tại Vietcombank, giá USD được yết mua vào 20.820 đồng/USD và bán ra 20.870 đồng/USD, không đổi so với sáng 17/4.

Tại ACB, USD được yết giá mua vào 20.800 đồng và bán ra 20.860 đồng, không đổi so với sáng 17/4.

Hôm 17/4, một số điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội báo giá mua vào vẫn ở mức 20.820 đồng/USD, bán ra 20.840 đồng/USD.