Thực hiện công tác thẩm định, chi trả tiền bồi thường sự cố môi trường biển cho bà con vùng bị ảnh hưởng, đến nay UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt cho thị xã Kỳ Anh số tiền trên 200.574.326.000 đồng chi trả cho 5.987 đối tượng.

TX. Ky Anh chi tra tren 173 ty dong tien boi thuong cho ba con ngu dan - Anh 1

Chi trả tiền bồi thường cho người dân Kỳ Lợi

Sau khi được tỉnh phê duyệt, UBND thị xã Kỳ Anh đã tổ chức chi trả được 173.783.416.000 đồng cho 5.182 đối tượng bị thiệt hại.

Còn lại 805 đối tượng đã được phê duyệt với kinh phí 26.790.910.000 đồng đang được chính quyền địa phương gấp rút tổ chức chi trả để tạo điều kiện cho bà con có nguồn vốn tái sản xuất.

Ngoài ra, Hội đồng đánh giá, thẩm định thiệt hại thị xã Kỳ Anh đang tích cực phối hợp với các xã, phường tiếp tục rà soát, thẩm định, hồ sơ đợt 2 để trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt và chi trả sớm cho bà con.

Dự kiến, số tiền thẩm định chi trả trong đợt tiếp theo khoảng gần 200 tỉ đồng.

Phúc Quang