9 tháng đầu năm 2016, Chi cục thuế TX Cửa Lò số thu ngân sách nhà nước đạt gần 238,5 tỷ đồng, bằng 88% dự toán pháp lệnh và bằng 124% so với cùng kỳ.

TX Cua Lo: Thu ngan sach nha nuoc tang 24% - Anh 1

Chi cục thuế TX Cửa Lò hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục mua hóa đơn

Thời gian qua, do bị tác động của môi trường biển nên nguồn thu thuế từ dịch vụ nhà hàng, khách sạn gặp khó khăn. Ngoài ra, một số dự án đầu tư tiến độ thực hiện chậm... Trước thực tế đó, Chi cục thuế TX Cửa Lò phối hợp với các cấp, ngành chức năng tổ chức đối thoại, giải quyết các vấn đề vướng mắc đến chính sách thuế.

Đơn vị đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thuế mới qua các kênh thông tin với nhiều hình thức phong phú, tiếp tục công tác cải cách thủ tục hành chính thuế thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ ngân sách, đồng thời tích cực triển khai thu thuế, chống thất thu thuế trong các lĩnh vực XDCB, kinh doanh khách sạn, nhà hàng... Nhờ đó, Chi cục thuế TX cửa Lò đạt nguồn thu cao, như: Thuế Công thương nghiệp - Dịch vụ ngoài quốc doanh đạt hơn 145 tỷ đồng; Thuế giá trị gia tăng đạt gần 102 tỷ đồng...

Bà Phạm Thị Hồng Vân - Phó Chi cục trưởng, Cục thuế TX Cửa lò cho hay: Mặc dù mùa du lịch 2016 gặp nhiều khó khăn song nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, 9 tháng đầu năm 2016, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 238,5 tỷ đồng, bằng 88% dự toán pháp lệnh, tăng 24% so với cùng kỳ. Chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, nên hiện nay 99% doanh nghiệp (321/ 323 doanh nghiệp) đăng ký nộp thuế điện tử.

Hoàng Vĩnh