Cả hai giao dịch đều dự kiến được thực hiện từ 30/11 đến 29/12/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên HĐQT của CTCP Quản lý Đầu tư Trí Việt (mã TVC - HNX) đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt tổ chức có liên quan tới ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT của TVC đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu và cùng với mục đích nêu trên.

Cả hai giao dịch đều dự kiến được thực hiện từ 30/11 đến 29/12/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Trước khi giao dịch được thực hiện, ông Kiên chưa nắm giữ cổ phiếu TVC, trong khi đó, Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt đang nắm giữ 400.000 cổ phiếu TVC, tương ứng tỷ lệ 1,12% vốn.

Vừa qua, TVC đã thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP). Theo đó, TVC đã phát hành 1,2 triệu cổ phiếu (ESOP) cho 19 người và nâng tổng số cổ phiếu hiện tại của công ty lên gần 36,9 triệu cổ phiếu.

Trong vòng 1 tháng qua, giá cổ phiếu TVC dao động ở mức từ 12.000 đồng/CP đến 13.500 đồng/CP.

TVC: Uy vien HDQT va to chuc co lien quan den Chu tich dang ky mua 4 trieu co phieu - Anh 1