Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền Nghị định 50/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại khu vực Cửa khẩu cảng biển và Thông tư số 50/2010/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn triển khai thực hiện cho lãnh đạo của 50 cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp hoạt động tại cửa khẩu cảng biển trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tuyên truyền gồm các quy định về hoạt động xuất nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng; thủ tục, kiểm tra, giám sát biên phòng và nhiệm vụ nòng cốt, chuyên trách của BĐBP trong công tác quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại khu vực cửa khẩu cảng biển. Thông qua buổi tuyên truyền đã nâng cao nhận thức và xác định trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp trong chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự tại khu vực cửa khẩu cảng biển, đồng thời tích cực giúp đỡ BĐBP hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy kinh tế biển tỉnh Khánh Hòa phát triển bền vững. Trước đó, BĐBP tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh mở Hội nghị tuyên truyền cho lãnh đạo các sở, ban, ngành trên toàn tỉnh. Theo QĐND