Đó là một trong những đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình tại buổi làm việc với tỉnh Nam Định, ngày 20-1.

Tại buổi làm việc, Sở Nội vụ tỉnh kiến nghị đối với vấn đề tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn chỉ nên quy định người thi tuyển tốt nghiệp đại học phù hợp với chuyên ngành về công tác. Riêng đối với Nam Định, được quy định thêm là tốt nghiệp đại học hệ chính quy. Đồng thời, Sở Nội vụ cũng đề nghị Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 01/2009/TT-BNV ngày 19-3-2009 của Bộ về việc miễn nhiệm đối với các trường hợp đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên UBND huyện, quận, phường nơi thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND do yêu cầu công tác được cấp trên điều động đi nhận nhiệm vụ mới...

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của Sở Nội vụ để xem xét giải quyết trong thời gian tới. Bộ trưởng cũng đề nghị trong năm 2013, ngành nội vụ tỉnh Nam Định đẩy mạnh triển khai các hoạt động đã được đề ra. Trong đó, tập trung vào các nội dung như quản lý Nhà nước về tôn giáo; cải cách hành chính; tuyên truyền, phổ biến Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản quy định việc tuyển dụng, xét tuyển công chức, viên chức. Đặc biệt là vấn đề tuyển dụng công chức hành chính, tuyển dụng viên chức phải bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật.

(TTXVN)