Thời gian gần đây, tại Ngân hàng Nhà nước và một số địa phương, nhất là TP HCM, đã có nhiều cán bộ cấp vụ, sở xin nghỉ việc. Điều đáng nói là những người xin nghỉ đều là những cán bộ có năng lực. Trong khi đó tại một vài địa phương lại đang rất "nóng" vấn nạn chạy chức.