Theo đặc phái viên TTXVN, nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, ngày 25/6, tại Washington, hai bên đã ra Tuyên bố chung giữa Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, toàn văn như sau...