Nhiều phụ huynh lo ngại, với mỗi môn chỉ khoảng 3-4 điểm, dưới mức điểm trung bình, thì những sinh viên sư phạm sẽ dạy gì cho con em họ khi trở thành giáo viên trong tương lai?

Theo VTC14