Ngày 10/8, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

ANTD