(CATP) Trong hai ngày 4 và 5-12-2007 tại Hà Nội, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XIX nhiệm kỳ 2007-2012 đã khai mạc trọng thể.