Hanoinet - Trong một hành trình dài tìm kiếm, khích lệ nhằm làm phong phú thêm cho nguồn ca khúc Việt, chương trình Bài hát Việt đã bắt đầu năm thứ 4 của mình với nhiều đổi mới theo hướng gần với khán giả hơn.