BizLIVE - Với mục tiêu 3.000 tỷ đồng doanh thu và 400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cả năm, VCF đã hoàn thành 41% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tài chính tổng hợp CTCP Vinacafe Biên Hòa (mã VCF), doanh thu thuần quý II đạt 765,7 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 262 tỷ đồng, tăng 122%.

VCF cho biết doanh thu kỳ này tăng mạnh do công ty tái tung nhãn hàng VinaCafe 3in1, tung sản phẩm mới là nước tăng lực cà phê Wake-up 247 và Sữa ngũ cốc mới cho trẻ em.

Quý này, doanh thu từ hoạt động tài chính của VCF tăng mạnh, gấp 6 lần khoản thu quý II năm ngoái. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý II đạt 83 tỷ đồng, gấp 5 lần lợi nhuận cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 1.217 tỷ đồng, tăng 44%, lợi nhuận sau thuế đạt 164 tỷ đồng, gấp 3 lần con số 6 tháng đầu năm ngoái.

Với mục tiêu 3.000 tỷ đồng doanh thu và 400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cả năm, VCF đã hoàn thành 41% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Tổng tài sản tính đến hết quý II của VCF là 1.877 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Trong đó hàng tồn kho chiếm 344,2 tỷ đồng, gấp đôi con số đầu kỳ. Nợ phải trả hiện là 635,3 tỷ đồng, tăng 32%.

NGUYÊN MINH