"Nghề nghiệp của Dương đang trên đường thăng tiến, vậy còn tình yêu thì sao?". "Thì vẫn hạnh phúc đó thôi, chỉ phải cái ở xa nhau nên hay nhớ lắm". Và để nỗi nhớ không còn đầy vơi, Dương liên tục bắt mình bận. Đi hát, thu âm, luyện thanh... Dương bảo, bận như thế lại hay, vừa nâng cao chuyên môn, lại vừa khiến cho trái tim được "nghỉ ngơi" khi người yêu vắng nhà.