“Như nhiều trẻ em trong đường dây xin ăn khác đã được triệt phá, Toan (12 tuổi) vẫn phải ngày ngày thực hiện điệp khúc lết bộ, quỳ gối ngửa tay xin ăn suốt ngày để kiếm đủ 200.000 đồng đem về cho chủ.