Tuần Văn hóa - du lịch Hội An 2008 tổ chức từ ngày 26.3 đến hết ngày 1.4, nhân lễ công bố nghị định của chính phủ thành lập thành phố Hội An