(NDH) Các quỹ đầu tư niêm yết trên TTCK Việt Nam vừa công bố thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ ngày 31/10 đến ngày 7/11. Trong đó, NAV của Quỹ VFMVF4 đã tăng trở lại.

Cụ thể, NAV của Quỹ ASIAGF đã tăng 0,14% (15 đồng) tức tăng từ 10.885 đồng lên 10.900 đồng.

NAV của Quỹ VFMVF4 tăng 29 đồng (0,35%) từ 8.374 đồng lên 8.403 đồng.

Trong đó, NAV của Quỹ MAFPF1 giảm 0,07%, tương ứng giảm 6 đồng từ 9.111 đồng xuống còn 9.105 đồng.

Tỷ lệ chiết khấu trên NAV mỗi chứng chỉ quỹ của Quỹ ASIAGF và MAFPF1 tuần từ 31/10 - 7/11 đã giảm so với tuần từ 24 - 31/10. Trong khi đó, tỷ lệ chiết khấu trên NAV mỗi chứng chỉ quỹ của Quỹ VFMVF4 đã lại tăng.

Bình Minh - Người Đồng Hành