Bước vào tuần làm việc thứ 4 của Kỳ họp thứ 2, tuần này, Quốc hội khóa XIV sẽ đưa ra nhiều quyết sách quan trọng.

Tuan nay, Quoc hoi quyet nhieu van de quan trong - Anh 1

Ngay trong ngày làm việc đầu tuần, hôm nay (7/11), Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Nghị quyết về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 sẽ được Quốc hội xem xét thông qua trong ngày 8/11.

Trong hai ngày 10 và 11/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua: Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 55 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Cũng trong tuần làm việc này, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật quản lý ngoại thương và dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Quốc hội nghe Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

Các dự án luật: Trợ giúp pháp lý (sửa đổi); quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi); đường sắt (sửa đổi); chuyển giao công nghệ (sửa đổi), Luật du lịch, Luật Thủy lợi... cũng sẽ được đặt lên bàn nghị sự của Quốc hội tuần làm việc này.

Nhật Thanh