KTNT - Hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tuần lễ du lịch làng nghề Thăng Long từ ngày (29/4 - 4/5) tại khu di tích Hoàng Thành.