(Zing) - Những ngày đầu tuần, Xử Nữ sẽ tập trung nhiều thời gian cho chuyện tình cảm. Tuy nhiên, chớ vì chủ đề này mà bạn quên chuyện học tập hoặc công việc nhé.