Bạch Dương nên kiên nhẫn một chút trong chuyện tình cảm. Hôm nay, việc lớn nhỏ gì trong công ty, Sư Tử đều phải đứng ra quyết hết.

Tu vi thu Nam 23/6 - Anh 1

Tu vi thu Nam 23/6 - Anh 2

Tu vi thu Nam 23/6 - Anh 3

Tu vi thu Nam 23/6 - Anh 4

Bạch Dương
(21/3 - 20/4)
Kim Ngưu
(21/4 - 20/5)
Song Tử
(21/5 - 21/6)
Cự Giải
(22/6 - 22/7)

Tu vi thu Nam 23/6 - Anh 5

Tu vi thu Nam 23/6 - Anh 6

Tu vi thu Nam 23/6 - Anh 7

Tu vi thu Nam 23/6 - Anh 8

Sư Tử
(23/7 - 22/8)
Xử Nữ
(23/8 - 22/9)
Thiên Bình
(23/9 - 22/10)
Bò Cạp
(23/10 - 21/11)

Tu vi thu Nam 23/6 - Anh 9

Tu vi thu Nam 23/6 - Anh 10

Tu vi thu Nam 23/6 - Anh 11

Tu vi thu Nam 23/6 - Anh 12

Nhân Mã
(22/11 - 21/12)
Ma Kết
(22/12 - 19/1)
Bảo Bình
(20/1 - 18/2)
Song Ngư
(19/2 - 20/3)

SuMo (theo d1xz)