Bạch Dương khá năng động và dễ thích ứng với môi trường xung quanh. Sư Tử nên tự tin tiến lên phía trước, đừng ngại ngần gì cả.

Tu vi thu Ba 21/6 - Anh 1

Tu vi thu Ba 21/6 - Anh 2

Tu vi thu Ba 21/6 - Anh 3

Tu vi thu Ba 21/6 - Anh 4

Bạch Dương
(21/3 - 20/4)
Kim Ngưu
(21/4 - 20/5)
Song Tử
(21/5 - 21/6)
Cự Giải
(22/6 - 22/7)

Tu vi thu Ba 21/6 - Anh 5

Tu vi thu Ba 21/6 - Anh 6

Tu vi thu Ba 21/6 - Anh 7

Tu vi thu Ba 21/6 - Anh 8

Sư Tử
(23/7 - 22/8)
Xử Nữ
(23/8 - 22/9)
Thiên Bình
(23/9 - 22/10)
Bò Cạp
(23/10 - 21/11)

Tu vi thu Ba 21/6 - Anh 9

Tu vi thu Ba 21/6 - Anh 10

Tu vi thu Ba 21/6 - Anh 11

Tu vi thu Ba 21/6 - Anh 12

Nhân Mã
(22/11 - 21/12)
Ma Kết
(22/12 - 19/1)
Bảo Bình
(20/1 - 18/2)
Song Ngư
(19/2 - 20/3)

SuMo (theo d1xz)