- Tôi được ông ngoại cho 25% phần vốn góp của ông trong một công ty TNHH. Tuy nhiên Hội đồng thành viên của công ty này từ chối không cho tôi trở thành thành viên của công ty. Việc họ phản đối tôi như vậy là đúng hay sai?

Một bạn đọc ở địa chỉ email: phanthanh…@yahoo.com

>> Khoản 5 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2005 có quy định thành viên của công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác. Theo đó, trường hợp người được tặng cho là người có cùng huyết thống đến thế hệ thứ ba thì họ đương nhiên là thành viên của công ty. Trường hợp người được tặng cho là người khác thì họ chỉ trở thành thành viên của công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

Căn cứ vào quy định trên, bạn đương nhiên trở thành thành viên của công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên khi được ông ngoại cho vốn góp mà không cần có sự đồng ý của các thành viên khác, vì bạn có cùng huyết thống với ông của bạn trong vòng 3 thế hệ.

- Tôi là cổ đông sáng lập của một công ty cổ phần được thành lập từ tháng 11-2012, có trụ sở tại huyện Bình Chánh, TPHCM. Vì lý do cá nhân nên tôi muốn chuyển nhượng một số cổ phần phổ thông của tôi cho người khác trong tháng 3 sắp tới. Nhưng tôi nghe nói làm như vậy là vi phạm pháp luật. Vậy tôi có được quyền chuyển nhượng cổ phần hay không?

Nguyễn Khánh Lân, Bình Chánh, TPHCM

>> Khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp 2005 có quy định cụ thể về cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập như sau: Trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp đó, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty.

Do công ty bạn mới được thành lập từ tháng 11- 2012 thì vẫn còn trong thời hạn 3 năm. Do vậy, nếu bạn muốn chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình thì phải tuân theo quy định như nói trên.

TS Nguyễn Thị Hồng Nhung
(Khoa Luật - Trường ĐH Kinh tế Luật)

Bạn đọc có thắc mắc về các vấn đề kinh tế - pháp luật, vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi qua địa chỉ: Mục Tư vấn Kinh tế - Pháp luật, Ban Kinh tế, Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; email: hanni@sggp.org.vn ; ĐT: (08)39294072 - 0903.975323.