Tổng Giám đốc Ngân hàng Incombank và Tổng Giám đốc Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn vừa ký Hợp đồng hợp tác thanh toán tiền mua vé tàu thông qua dịch vụ ngân hàng điện tử.