Với 79,31% số phiếu tán thành, chiều 11/11, Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Tu thang 1/7/2017 se tang luong co so len 1,3 trieu - Anh 1

Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long giải trình trước Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Theo Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước vừa được thông qua, tổng số thu cân đối ngân sách là 1.212.180 tỉ đồng (một triệu, hai trăm mười hai nghìn, một trăm tám mươi tỉ đồng); tổng số chi 1.390.480 tỉ đồng (một triệu, ba trăm chín mươi nghìn, bốn trăm tám mươi tỉ đồng). Mức bội chi ngân sách nhà nước là 178.300 tỉ đồng (một trăm bảy mươi tám nghìn, ba trăm tỉ đồng), tương đương 3,5% tổng sản phẩm trong nước (GDP), gồm: Bội chi ngân sách trung ương là 172.300 tỉ đồng (một trăm bảy mươi hai nghìn, ba trăm tỉ đồng), tương đương 3,38%GDP; bội chi ngân sách địa phương là 6.000 tỉ đồng (sáu nghìn tỉ đồng), tương đương 0,12%GDP. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước là 340.157 tỉ đồng (ba trăm bốn mươi nghìn, một trăm năm mươi bảy tỉ đồng).

Quốc hội giao Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ 1/7/2017.

Nghị quyết nêu rõ, các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao tự cân đối để bố trí nguồn tăng mức lương cơ sở. Ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công đồng thời hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương ngân sách khó khăn không cân đối được nguồn theo quy định của Chính phủ.

Cùng đó, từ năm 2017 nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ôtô, phí đảm bảo hàng hải dùng để duy tu bảo trì đường bộ và đảm bảo an toàn hàng hải.

Chính phủ điều tiết 100% số thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm xăng của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn về ngân sách trung ương. Từ năm 2018 xác định lại cơ chế theo quy định của pháp luật khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định. Quốc hội đồng ý phát hành 50.000 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ để đầu tư cho các công trình, dự án quan trọng, cấp bách trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Nghị quyết cũng nêu rõ bảo đảm tỉ lệ phát hành trái phiếu Chính phủ có thời hạn từ 5 năm trở lên tối thiểu 70% tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ. Mục đích nhằm đáp ứng yêu cầu huy động vốn cho ngân sách, cơ cấu kỳ hạn danh mục nợ, quản lý rủi ro và phát triển thị trường trái phiếu…

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn thuế, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận, trốn thuế.

Thực hiện phân chia nguồn thu thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước...

Minh Hạnh