TTCT - Những tin tức gần đây về việc “cứu chứng khoán” của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) một lần nữa nhắc đến vai trò to tát của công ty này với vốn điều lệ lên đến 15.000 tỉ đồng. Trong thế giới kinh tế thị trường, việc Nhà nước thành lập một công ty kinh doanh vốn nhà nước là điều hiếm có. Trước SCIC, có lẽ mới chỉ có một tiền lệ là Tập đoàn Temasek Holdings Limited được thành lập từ năm 1974 ở Singapore.